Visa endast rubriker

Fler västsvenskar i riksdagsutskott

Andelen västsvenskar ökar i de sju utskott i riksdagen som Handelskammaren tycker är viktigast för näringslivet. Andelen har ökat stadigt i just de här utskotten, de senaste mandatperioderna, från 19 procent till 24 procent.