Visa endast rubriker

Fel av kommunen att bygga lager

Regeringsrätten tar inte upp New Wave-domen för prövning. Alltså står kammarrättens dom fast. Ulricehamns kommun bröt mot kommunallagen då de utökade Ufsab:s aktiekapital med 15 miljoner.

Regeringsrätten tar inte upp New Wave-domen för prövning. Alltså står kammarrättens dom fast. Ulricehamns kommun bröt mot kommunallagen då de utökade Ufsab:s aktiekapital med 15 miljoner.

För att skapa arbetstillfällen i kommunen beslöt kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att låta sitt helägda kommunala bolag Ufsab, Ulricehamns fastighets och service AB, skapa ett dotterbolag ihop med New Wave Group AB för att bygga ett lager ute i Vist.

New Wave Group är en koncern som utvecklar varumärken och produkter inom profilbranschen samt sport- gåvo- och inredningssektorn.

Lagret skulle inom några år skapa cirka 80 nya arbetstillfällen och används enbart av New Wave. Kommunen äger 51 procent och New Wave 49 procent av dotterbolaget Vist Fastighets AB.

Ingemar Basth överklagade beslutet som han ansåg stred mot kommunallagen.

Nu 2,5 år senare är ärendet avslutat och Ulricehamns kommun har förlorat. Kammarrättens dom gäller. Enligt den har Ulricehamns kommun genom att överföra aktiekapital till Ufsab stött en verksamhet som ligger utanför kommunens verksamhetsområde och riktat stöd till en enskild näringsidkare. Att detta skett genom att kommunen skapat ett dotterbolag i stället för att ge bidrag spelar enligt kammarrätten ingen roll.

Vad händer nu? Kan kommunen häva beslutet?


– Nä, det går ju inte. Vi får ta en diskussion, först i partierna och sedan i kommunstyrelsen om hur vi ska agera, säger Mattias Josefsson (S), tillförordnat kommunalråd när Roland Karlsson är på semester.

Det finns ju egentligen inga sanktioner som kan påläggas en kommun som bryter mot lagen på det här sättet. Tror du ni kommer att göra samma sak igen?


– En hypotetisk fråga. Det är inte helt lätt. Det är klart att målsättningen ska vara att sträva efter att följa lagen. Det är självklart. Men sedan kan man alltid göra fel. Det kan ju alla, säger Mattias Josefsson.

Vilka var de stora fördelarna med New Waves lager? Blev det som ni tänkt?


– Det var ju arbetstillfällena. Jag pratade med New Waves chef i förra veckan och det går väl hyfsat för dem. Han talade om att de skulle expandera.

Ingemar Basth, boende i Ulricehamns kommun, är nöjd med Regeringsrättens beslut.

Du vann. Hur känns det?


– Det känns väldigt bra. Kommunala beslut ska följa lagen och undvika gråzoner.Det här tog 2,5 år att pröva. Det kommer förmodligen inte att få några konkreta konsekvenser. Var det värt det?


– Ja. Det var det. För på sikt kanske det kan ge lagändringar, säger Ingemar Basth.