Visa endast rubriker

Fartyget Gas Tiny fara för Brofjorden

Fartyget Gas Tiny kan utgöra en risk för Brofjorden. Båtens dåliga standard kan påverka sjösäkerheten, menar Sjöfartverket.