Visa endast rubriker

Eva-Karin Haglund, förstanamn för S kommunlista i Tranemo

På första plats... Eva-Karin Haglund, som är första namn på Socialdemokraternas kommunlista i Tranemo.

Hon sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och är ersättare i TUAB. Partiet har 14 mandat i fullmäktige.

Hur går det för er i valet?

– Vi går framåt eftersom vi har klara besked före valet om frågor som är viktiga för kommuninvånarna. Det lokala rödgröna samarbetet gör att vi nu kan få majoritet.

Varför ska Tranemoborna rösta på er?

– Vi vill att hela kommunen ska utvecklas. Vi tycker att särskilda boenden ska få finnas kvar på orter där de finns idag. Trygghetsboenden kan inte ersätta särskilda boenden. Men trygghetsboenden är ett bra komplement och ska också finnas på alla orter.

– Vi vill att Dalstorps skola byggs om nu. Och vill att kommunen stöttar att ett glas- och resecentrum utvecklas i Limmared. Det finns en otrolig resurs i glaskunskap att ta vara på i detta samhälle.

V ilken är din viktigaste valfråga?

– Skolan och förskolan ska ges de resurser som dessa verksamheter behöver i form av personal. Det behövs mera lärare i skolan. Vi vill inte att vår grundskola ska ligga på 256:e plats i landet när måluppfyllelsen mäts.