Visa endast rubriker

En av nio gjorde affär efter Egyptenresan

Näringslivsenheten i Uddevalla kommun reste till Egypten för att skapa förutsättningar för en ny marknad.
Bara ett av nio företag, som var med på resan, har gjort affärer med Egypten.
Det visar Bohusläningens kartläggning.