Visa endast rubriker

Elever ska intresseras för teknik

Det är för få ungdomar som läser teknikorienterade ämnen på gymnaiset och högskolan. Och det leder till att svenska företag får problem i framtiden när de ska rekrytera ny personal. Projekt Matena går ut på att utbilda och inspirera lärare så att de i sin tur ska inspirera sina elever.