Visa endast rubriker

Elev utan undervisning en hel termin

En mellanstadieelev kom inte till skolan på drygt en termin. Skolinspektionen kritiserar nu skolan för att inte ha gett eleven tillräckligt stöd. Men både föräldrar och skola får kritik för att de inte kunnat enas om vad som är bäst för eleven.