Visa endast rubriker

Drar tillbaka lärarvarsel

Varslen för 13 lärare i Orust kommun dras tillbaka. Dessutom vidtas åtgärder för att lärartätheten ska höjas i stället för att sänkas i grundskolan. Det har politikerna i barn och utbildningsnämnden tagit beslut om.