Visa endast rubriker

Domstolen har låga krav på tolkar

Bara drygt hälften av domstolarna ställer krav på att tolkar som används vid rättegångar ska vara utbildade rättstolkar eller auktoriserade tolkar.