Visa endast rubriker

Dieselläcka i Borås efter sabotage

Diesel från en läckande tank har runnit ner i en dagvattenbrunn i Borås.

Dieseltanken som står uppställd på Gamla Göteborgsvägen, mitt emot Särlaskolan, började läcka. Omfattningen och när läckan uppstod är oklart, men personer på plats beräknade att det hade läckt tio liter per timma. Läckan upptäcktes på lördagsförmiddagen när en person skulle tanka.

Räddningstjänsten kallades till platsen och man kunde konstatera att diesel runnit ner i en dagvattenbrunn. Man såg också att tanken hade utsatts då någon hade skurit av slangen som används för tankning.

– Läckan stoppades. Dagvattenbrunnen hade oljeavskiljare som fångade upp brännslet, så det blev inte så farligt, säger Lennart Larsson, stabschef på räddningstjänsten.