Visa endast rubriker

”Det är som att kasta bensin på elden”

Låt socialminister Göran Hägglund göra en utredning på pro-ana och andra destruktiva sajter. Det vill Lauri Nevonen, docent i medicinsk psykologi och forskningschef på Capio anorexicenter. – De här sidorna gör att flickor i sårbar ålder luras att tro att det här är något de väljer, säger han.