Visa endast rubriker

Delad mening om orsak till politikerbetyg

Förtroendet för politikerna i Lysekils kommun har sjunkit de senaste två åren. Detta enligt en medborgarundersökning som gjorts av statistiska centralbyrån (SCB). Det finns delade meningar om orsaken till detta.