Visa endast rubriker

De prostituerade finns i Borås

Borås kvinnojour är en av elva kvinnojourer i landet som ska specialiseras på att ta emot kvinnor utsatta för prostitution och sexuell människohandel. Jouren ingår i regeringsfinansierade Projekt Lilja som i dag hade en utvecklingskonferens i Göteborg.