Visa endast rubriker

Dags att rädda Ätraöringen

Nu sätter det praktiska arbetet igång med att rädda den unika Ätranöringen.

Samtidigt har ett nytt orosmoln dykt upp. Och det är det planerade vattenkraftverket i Buttorp.

För fem år sedan startade projektet "Rädda Ätranöringen". Flera år tidigare hade idén fötts i en studiecirkel i ekologisk fiskevård.

Och för fyra år sedan stod Tommy Williamson, representant för fiskevårdsområdena Såkern och Forsa och Veka, och Leif Ekman, Veka - Buttorps fiskevårdsområde, på bron över Lillån i Hillared. På plats fanns då också representanter för kommunen och länsstyrelsen.

Det var klart att projektet hade fått bidrag på 140<\!q>000 kronor till en förstudie. Den är nu genomförd med bland annat elfiske och kartläggning av öringens miljöer.

Och nu är en åtgärdsplan klar och beslut finns om flera miljoner kronor i stöd. I måndags presenterades åtgärdsplanen för markägare, alla fem fiskevårdsområdena och intresserade i Hillareds bygdegård.

– Det kändes riktigt högtidligt att kunna berätta att projektet kommit så långt. Att det blivit så här mycket av de tankar som föddes bland oss markägare för så många år sedan, säger Tommy.

Nu står Tommy och Leif på samma bro igen. Tommy är numera fiskevårdsområdenas representant i arbetsgruppen för projektet. Och de två ska arbeta mycket praktiskt för den unika öringen, som bara finns i Ätran och dess biflöden.

De berättar om allt lekgrus som ska läggas ut - bland annat i Lillån. Om alla stora stenar som ska flyttas vid flottningslederna, om kommande kontrollprogram, om ny vattendom för Lillån, om planer på tillfälligt fiskeförbud för att värna den öringsstam som finns kvar.

De har också många tankar om förlängningen på Ätranprojektet. Och det är fisketurismen.

– Vi tror inte att varken kommunen eller allmänheten förstår hur stort detta kan bli, säger de två.

– Det sägs att den här sträckan av Ätran kan bli till och med exklusivare än fisket i Mörrumsån.

MEN - då får det senaste orosmolnet inte bli verklighet.

– Vi är mycket oroliga för att en kraftstation ska byggas i Buttorp. Då hotas de huvudsakliga lek- och uppväxtplatserna i själva Ätran, säger de två.

Och de beskriver att detta område är lika stort som en fem kilometer bäck, som är en meter bred. Ett område som inte går att kompensera.

De fem fiskevårdsområdena protesterar nu tillsammans mot projektet.