Visa endast rubriker

Chockhöjd hyra hotar i Hökerum

Lokalen står tom och idéerna flödar i Hökerum. Många vill samsas i det blivande allaktivitetshuset – som kanske stoppas eftersom hyran riskerar att chockhöjas.

Mitt i byn, granne med brandstationen, ligger det gamla kommunhuset.

Fram till för två år sedan hyrde föreningen Åhs härads framtidsgrupp lokalen. Man rustade upp den med sponsrat material och lade mycket ideell arbetstid. Då var hyran 5?000 kronor om året exklusive elektricitet.

När Södra Vings IF nu vill ta över lokalen, riskerar avgiften att chockhöjas.

– Kommunen har tagit ett principbeslut att man ska sälja eller hyra ut lokaler till marknadsmässiga priser och det kan innebära 90?000 kronor per år, befarar Tommy Johansson, föreningens ordförande.

I lokalen vill man bjuda in hökerumsbor, såväl knutna till Södra Vings IF som andra föreningar eller fristående att utöva aktiviteter.

– Vi vill ha verksamheter för alla. Musikverksamhet, pensionärsmöten, barnkalas, nämner Tommy Johansson.

För ett år sedan skapade man en skateboardpark för ungdomarna tillsammans med lokala företagare. Det visade sig att klotter och skadegörelse i stort sett har försvunnit.

Ungdomar måste få något att göra, är hans, Gösta Hellqvists och Karl-Arne Karlssons slutsats.

Kommunstyrelsen hade uppe ärendet om allaktivitetslokalen, ställt som ett medborgarförslag, på senaste mötet och har gett serviceförvaltningen i uppdrag att teckna avtal med föreningen. Något som man befarar kommer bli dyrt.

– Vad jag vet så har de inga andra planer för lokalen. Den kan alltså annars stå tom här, menar Gösta Hellqvist och Karl-Arne Karlsson, trots att den skulle komma hela samhället till nytta och glädje.

– Man blir besviken över att medel inte fördelas även utanför tätorten, tycker Karl-Arne Karlsson.

Man har kollat olika möjligheter att få inkomster. Uthyrning av lokalen och studiecirklar för att få bidrag. Men man kommer inte på långa vägar upp i det en marknadsmässig hyra kan komma att bli.

Nu står hoppet till politikerna.

– Kommunen har ett gyllene tillfälle att få fungerande fritidsaktiviteter i Hökerum.

Är inte det värt någonting? frågar Gösta Hellqvist.