Visa endast rubriker

Bylag vill ha ny väg till våren

En invigning av den Nya Smålandsvägen av landshövdingen redan till våren.

Det önskar byalaget i Örsås.

Och det handlar då om den 12 kilometer långa grusvägen mellan Assmebro och Drägved. En väg som byalaget har kämpat och agerat för under de senaste tio åren.

–?Vi har vänt oss till Vägverket vartannat år och till kommunen varje år, berättar Ernst Gustafsson, ordförande i byalaget.

Väg till Småland

Och nu är det dags igen. För hittills har inte mycket hänt. Visserligen har kommunen prioriterat vägen i de återkommande diskussionerna med Vägverket.

–?Men nu vill vi verkligen att det görs något åt vägen. Det är ju den närmaste vägen till Småland för Svenljungaborna, tycker Ernst Gustafsson.

I den senaste skrivelsen finns även en bilaga från företaget Neova. Det företaget bryter torv och är beroende av den här grusvägen för att få ut torven till sina kunder.

Färre transporter

Men idag kan lastbilarna inte lastas fullt ut, eftersom det bara tillåts en maxlast på 30 ton per fordon. Idag sker 300 transporter från den aktuella täkten. Men om vägen förbättras skulle antalet transporter kunna sänkas till cirka 240.

–?Den här vägen används också för många skogstransporter, säger Ernst Gustafsson.

Byalaget ser nu också möjligheten att kunna utnyttja stenkross från Star Tradings stora byggtomt i Svenljunga. En transportsträcka till Assmebro på bara sex kilometer.