Visa endast rubriker

Brister i skolkök avslöjas

Rost, golvsprickor och slitage. Det blev resultatet vid inspektion av skolköken på Ätradal och Bogesund.

Kommunens miljökontor har ansvar att inspektera att livsmedelslagstiftningen uppföljs i offentliga kök.

Oanmälda besök vid köken på Ätradalsskolan i Timmele och Bogesundsskolan i Ulricehamn gav en del att anmärka på, konstaterar inspektionsrapporten.

I Stenbocksskolans kök har det anmärkts vid de fyra senaste inspektionerna att det saknas en mellanvägg i klädskåpen i omklädningsrummet utan att det åtgärdats.

Flera golvbrunnar flagnar färg och rostar. Rosten har även angripit flera av hyllorna i kylen för grönsaker vilket inte bara försvårar rengöringen utan även ger grogrund för bakterier.

Färg flagar från dörrkarm och det rekommenderas att det rostangripna munstycket i handduschen byts ut.

Något som dessutom behöver ses över är ventilationen eftersom luften blir fuktig när tvättmaskinen är igång och det hänger tvätt på tork.

I Ätradalsskolans kök har inte golvsprickor i kök och rotsakskyl åtgärdats, trots tidigare påpekanden om bristerna.

Slutligen behöver även förvaringen i lokalerna ses över eftersom torrförrådet blockeras av vagnar som måste flyttas varje gång kökspersonalen måste ta sig dit.