Visa endast rubriker

Brister funna i Uddevallas sponsring

Stora sponsringsbelopp har delats ut av politiker och tjänstemän som inte haft rätt att göra det.
Summor har också delats ut på oriktig grund till en förening.
I ett annat fall saknas en tydlig motprestation till sponsringen.