Visa endast rubriker

Bristande information gör att papporna hamnar utanför

Informationen till blivande, och nyblivna, pappor är minimal. Per Johansson från Borås som just nu är pappaledig känner sig ofta utanför i föräldrarollen.