Visa endast rubriker

Brevbärare ersätts av en maskin

Tolv brevbärare i Uddevalla blir av med jobbet, erbjuds avgångsvederlag eller jobb i Kungshamn, när Posten ersätter medarbetarna med ”Postservice 2009”, en brevsorterings-maskin. Den placeras i Göteborg.