Visa endast rubriker

Bollebygd växer snabbast

Bollebygds befolkningsökning första halvåret 2010 var snabbast i Sjuhärad, och bland de snabbaste i landet räknat i procent.
– Mycket glädjande siffror, säger kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (M).

Han säger att det är glädjande att Bollebygds befolkning ökar av två skäl. Dels är det förstås bra för ekonomin eftersom varje invånare är värd en summa pengar i skatteintäkter. Dels är det ett kvitto på att Bollebygd är en attraktiv kommun.

Bollebygds mål är en befolkningstillväxt på 1,5 procent per år. Prognosen var att Bollebygd i år skulle ha 8308 invånare den 1 november, det datum då man mäter befolkningen för tilldelning av skatteintäkter.

Första halvåret i år har Bollebygd ökat med 83 personer, eller 1,01 procent och invånarantalet nådde upp till 8336 personer. Bollebygd är den enda kommun utanför Stockholm/Uppsalaområdet som ökar mer än en procent och är nummer sex i landet i befolkningstillväxt.

– Tillväxten kan ha att göra med att det äntligen byggs lägenheter i Bollebygd och villor frigörs för barnfamiljer som vill flytta hit, säger Christer Johansson.