Visa endast rubriker

Avspärrning räcker inte – taket måste röjas

Avspärrningar för nedfallande snö och is får bara göras en kort tid för att hinna röja på taket.
– Det är inte OK att spärra av tills vidare, säger Torbjörn Sjögren, jurist på Fastighetsägarna, Uddevallakontoret.