Visa endast rubriker

Avslag på motion om friskola

Frihet att välja förskola både i egna kommunen och i annan kommun.

Det har Owe Lundin (fp) önskat i en motion. Men den avslogs i första instans.

Han tycker att samma princip ska gälla vid val till förskola som till grundskola.

I svaret som barnomsorgsförvaltningen tagit fram understryks att en sådan här frihet kan bli kännbar för all barnomsorg i kommunen. Det gäller om kostnaden för förskoleplatser i annan kommun ska tas ur den befintliga budgeten.

När politikerna i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade motionen avslogs den.

Motivet var att kommunen inte bör ta ett sådant här beslut nu. Utan istället invänta ett beslut i motionens anda, som man räknar med ska komma snart från regeringen.