Visa endast rubriker

Antalet skolbränder i Uddevalla en tredjedel mot Trollhättan

Antalet anlagda bränder i Uddevallas skolor ligger på en förhållandevis låg nivå jämfört med många andra kommuner. Det visar färsk statistik. En orsak kan vara polisens ungdomsgrupp.