Visa endast rubriker

Anita Lomander ser ut att bli ny ordförande i socialnämnden i Mark

Socialdemokraterna i Mark beslutade enhälligt på medlemsmötet att föreslå Anita Lomander till ny ordförande i socialnämnden efter avgående Owe Eglinger.

Anita Lomander bor i Mark sedan 2005 och har lång politisk erfarenhet från annan kommun. För närvarande är hon ledamot i socialnämnden, ett uppdrag som hon haft sedan 2007.

Beslutet om ny ordförande i socialnämnden fattas av kommunfullmäktige den 26 oktober.