Visa endast rubriker

Allvarlig kritik mot kommunal nämnd

Kommunens politiskt valda revisorer riktar allvarlig kritik mot barn- och utbildningsnämnden i Uddevalla. Den har varken haft riskanalys av vad som händer när kostnaderna skjuter i höjden, eller fungerande intern kontroll, menar revisorerna.