Visa endast rubriker

Alliansen vill göra Uddevalla GMO-fritt

Gör Uddevalla till en GMO-fri zon. Det föreslår den borgerliga alliansen i en motion till fullmäktige. Odling av genmodifierade grödor innebär allt för stora risker för miljön, enligt motionärerna.