Visa endast rubriker

Virserums konsthall nekas bidrag

Kommunen avslog Virserums Konsthalls ansökan om ett bidrag på 180 000 kronor till sommarutställningen Trä 2010.

Ett enigt kommunstyrelsens arbetsutskott motiverar sitt beslut med att man redan varit med och stöttat ekonomiskt, med 250 000 kronor, under utställningens projekteringsfas.
– Vi var förberedda på att man inte ville vara med och ge pengar till själva utställningen, säger konsthallens Barbro Wenden. Vi fick ett förhandsbesked redan i slutet av förra året men skickade in en ansökan i alla fall.
Barbro Wenden tycker det är tråkigt att Hultsfreds kommun, och sannolikt även regionförbundet, inte ville vara med att stötta fullt ut.
– Vi har lyckats engagera många världsnamn de senaste månaderna. Därför är det märkligt att kommunen inte vill vara med och visa upp sig på utställningen. Utställningen handlar mycket om en hållbar utveckling och ett framtida bärkraftigt samhälle vilket borde ligga i politikernas intresse.
Barbro Wenden påpekar att utställningen förvisso inte står och faller med de offentliga bidragen från regionen.
– Men det betyder att vi måste hitta någon annan finansiär.
Barbro Wenden berättat att konsthallen just nu har problem med pengar i kassan och att man därför också önskat att få det ordinarie driftsstödet på 600 000 kronor från kommunen utbetalt under det första kvartalet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade detta önskemål under sammanträdet i tisdags.