Visa endast rubriker

Vildsvin börjar bli ett problem

Med en vildsvinsstam som formligen exploderat i södra och mellersta Sverige är Högsby en av de kommuner som fått problem i skog och mark.

– De sista rapporterna som jag hört om visar dock på att det inte är lika mycket åkermark som man först befarat, skadorna är inte så stora ännu men visst finns de runt om i kommunen, säger Anders Ek, ordförande i Högsby Jaktskytteklubb och själv aktiv jägare.
Sedan Riksdagen 1988 beslutade att vildsvinen är en del av den svenska faunan har stammen växt explosionsartat. Inget annat däggdjur har haft en liknande tillväxttakt, från några hundra individer till dagslägets beräknade 150 000 djur.
Stammens snabba tillväxt orsakar betydande problem för främst lantbrukarna, vallar bökas upp och när säden börjar mogna trampar de ner och betar av vilket ger betydande skördebortfall.
– Det är viktigt nu att ha foderplatser i skogen så man håller djuren där, så att de inte ger sig ut på vallar och åkermark inför skördesäsongen. Det är däremot helt förkastligt att fodra dem ute på vallarna, då blir det snabbt problem i skördarna, menar Anders Ek.
LRF, Lantbrukarnas riksförbund, vill mobilisera krafterna mot vildsvinen genom att få till stånd en samverkan mellan markägare, arrendatorer och jägare.
De har även beslutat att arbeta för en ökad avskjutning av vildsvinsstammen och en lagstadgad möjlighet till viltskadeersättning vid omfattande skador och arbetar även för att se en av samhället finansierad skadeinvetering.
– Problemet är att man måste skjuta ut 90 procent av föryngringen och det lyckas man inte med, det här är ett stort problem för oss, säger ett flertal lantbrukare och markägare i Fagerhultstrakten.