Visa endast rubriker

Växande stöd för ny flygplats

Svenskt Näringsliv har kontaktat kommunalrådet Ann-Marie Fagerström (S) angående tankarna om internationell storflygplats i Emmaboda. Nu sluter även små och medelstora företag i sydostregionen upp kring tanken och det finns också stöd i Stockholm.

Som Barometern berättade i förra veckan pågår ett arbete inom det regionala näringslivet för att en storflygplats ska byggas i Emmaboda.
Emmabodas läge mitt i regionen med omkring sex mil till städerna Växjö, Karlskrona och Kalmar sätts i fokus. Ann-Marie Fagerström har nyligen kontaktats av organisationen Svenskt Näringsliv i frågan.
– Det tycks verkligen finnas en bred uppslutning inom näringslivet för en framtida storflygplats i Emmaboda, och från att inledningsvis mest ha engagerat stora företag flaggar nu även de små och medelstora för att de stödjer tanken. Det verkar även som om tanken slagit rot i Stockholm.
Hon menar dock att frågan än så länge bäst handhas av näringslivet.
– Det är bäst att de som fött idéen får löpa linan ut. När de är klara får politiken ge sin syn.

Vad tycker du själv om idéen?

– Hela regionen skulle tjäna på detta. Det skulle gynna arbetsmarknaden och det skulle också bli uppenbart att sydostregionen i högsta grad är en kraft att räkna med. En flygplats av det här slaget skulle även involvera våra baltiska grannländer.
Fagerström pekar på Emmabodas historiska roll som knutpunkt.
– Det var ju därför orten anlades 1874, och även på senare år har vi fått bekräftelse på att Emmaboda alltjämt har en styrka som knutpunkt mitt emellan de tre städerna. LO har förlagt sitt regionkontor hit och Banverket satsar på dels utbyggt järnvägsområde och dels på Karlskronabanan.
Det finns dock de som oroas av att Emmabodas motorprofil kan skadas av en flygplats eftersom motorarrangemangen förläggs till Emmaboda flygbana.
– Motorprofilen ska vi ha kvar, och förresten är det långt ifrån säkert att flygplatsen - om den byggs - kommer att ligga på det, så att säga, gamla stället, säger Ann-Marie Fagerström.