Visa endast rubriker

Tunga (S)poster i riksdagens utskott

Nu är det klart hur länets riksdagsledamöter ska arbeta och få inflytande i riksdagens utskott där besluten förbereds innan de läggs fram i kammaren.

Håkan Juholt(S) från Oskarshamn tar åter befälet hos socialdemokraterna som partiets talesman i försvarsfrågor då han blir ny ordförande i försvarsutskottet .

Lena Hallengren(S), från Kalmar, tar plats som vice ordförande i socialutskottet, där hon får sällskap av Jan R Andersson(M) från Kalmar och Anders Andersson(KD) från Järnforsen.