Visa endast rubriker

Tre vägprojekt med i regionförbundets planering

Infrastukturen står högt i kurs även för Högsby kommun.

Tre objekt finns med för i år och nästa år i regionförbundets planering.

För Högsby del handlar det om korsningen med Järnvägsgatan, säkrare sidoområde vid Glahytt samt en bro i Ålhult. I ett längre perspektiv, för 2015 och senare, finns riksvägen vid Staby vattentäkt med, gång- och cykelväg i Berga, korsningar vid Drageryd och Fagerhult.

Högsby kommun har tagit fram en prioriteringslista och i den finns flera objekt med som saknas hos regionförbundet. Av de objekt som inte finns med kan nämnas den under senare tid ofta diskuterade gång- och cykelbron vid Tingebro.