Visa endast rubriker

Ötabs miljontapp kan vara ännu större

Barometern avslöjade för över en månad sedan att Ötab gick drygt två miljoner back förra året. Men nya uppgifter säger att minusresultatet kan vara betydligt större än så.

Ölands Turist AB, Ötab, fortsätter att redovisa miljonförluster. Den negativa spiralen visar heller inga tendenser på att vända. Tvärtom har minusresultaten svällt ytterligare. Förra året redovisade turistbolaget en förlust på 1,4 miljoner kronor.

Som om inte de dåliga resultaten var nog. Nu kan Ötab blöda ännu mer ekonomiskt än vad årsredovisningen visar. Anledningen är att det beräknade underskott bygger på värdet av bokningssajten visitse.se, som i december 2009 skrevs upp från fyra miljoner kronor till drygt sex miljoner kronor. Enligt bolagets revisionsberättels kan värdet av webbportalen vara en kraftig överskattning.

"På grund av osäkerheten beträffande ovan nämnda post kan jag inte uttala mig huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att den därmed ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige."Vad revisorn Christian Johansson på revisionsföretaget Deloitte menar är att sajtens värde är mycket spekulativt.

– Det finns en osäkerhet i webbportalens värde eftersom den är beroende av framtida affärsuppgörelser. Jag kan inte uttala mig mer än så, då skulle jag frångå min tystnadsplikt.

När Barometern skrev om Ötabs miljontapp i början av juli var ägarbolaget Visit Öland AB skarpt kritiska till miljonförlusterna. Rolf Åstrand, ordförande för Vöab, deklarerade då att det var locket på för fler investeringar i företaget.

På frågan om ägarbolaget blivit ännu mer kritiska till Ötab efter de senaste rapporterna, svarar Rolf Åstrand.

– Det är samma läge som innan. Vi är definitivt inte nöjda med utvecklingen. Och vi förutsätter att Ötab visar plusresultat nästa år.

Vad händer annars?


– Det är alldeles för spekulativt för att kunna uttala sig om. Men det är lustigt att bolaget går back när det är så mycket turister här. Eller, nej, det är mycket tråkigt.

Barometern har försökt att nå Ötabs vd Gustaf Öholm utan framgång.