Visa endast rubriker

Svartbygge i Ankarsum?

En anonym anmälan har kommit in till Miljö- och byggnadskontoret om att två garage har rivits samt att nya byggnader har uppförts på en fastighet i Ankarsum.