Visa endast rubriker

Svanström nytt kommunalråd

Lantbrukaren Ingemar Svanström (C) är Högsbys nya kommunalråd.

Han utsågs enhälligt av kommunfullmäktige på måndagskvällen. Nuvarande kommunalrådet Ewa Engdahl (C) slutar den 18 april för att bli verksamhetsledare i regionen för organisationen Coompanion som jobbar med företagsrådgivning.

Hon blir endast kvar som ledamot i kommunfullmäktige, medan Ingemar Svanström (C) tar över bland annat som kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i Högsbyinvest AB och ledamot i regionförbundets styrelse.

Nya ersättare i kommunstyrelsen blir Rosa Lopez (C) och Robert Bucht (S). Ny ledamot i Högsby Bostads AB:s styrelse blir Inga-Lill Andersson (S).

Vid sammanträdet lämnade kommunchef Joakim Malmdal en analys av situationen för kommunen. Mest negativt var att befolkningen minskat med 32 personer på årets två första månader. Ekonomiskt ser det stabilt ut tack vare ökade stats- bidrag och skatteintäkter.

Högsby Bostads AB:s överskott på 390 000 kronor för fjolåret godkändes liksom Högsby Energi AB:s överskott på 142 000 kronor. Även förlusten på 36 000 kronor för Högsby Invest AB godkändes.

Förslaget till revidering av allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar godkändes.

Kommunen ska avsätta ytterligare en miljon kronor till beläggningsunderhållet av kommunala vägar i år. På förslag av Anders Svensson (M) kommer tekniska utskottet sedan att lämna en redovisning under första kvartalet nästa år.

Fullmäktige ställde sig bakom förslaget att utse, Årets kommunala arbetsplats. Vinsten ska vara 500 kronor per person i en arbetsgrupp eller i ett arbetslag.

Medborgarförslaget angående Högsby kommuns community gick igenom och ska närmast tas upp av budgetberedningen.

Vidare ska kommunen ställa upp med 5 000 kronor till nationaldagsfirandet.