Visa endast rubriker

Åstugan byggd på soptipp

Förskolan Åstugan i Ställdalen är byggd på en soptipp. Undersökningar visar också på flera farliga ämnen i marken. Men dessa utgör troligen inget hot mot barnen som vistas i området.