Visa endast rubriker

Stort underskott för socialförvaltningen

Socialförvaltningen i Ljusnarsbergs kommun gjorde ett underskott på drygt 4,2 miljoner kronor 2009. Utfallet beror bland annat på att de personalreduceringar som skulle göras inom äldreomsorgen inte genomfördes förrän i maj.