Visa endast rubriker

Stort röjningsbehov i skogen

Många skogsägare i Kalmar län sköter inte sin skog ordentligt och sedan skogslagstiftningen ändrades för femton år sedan har de skogsytor som är i akut behov av röjning fördubblats.