Visa endast rubriker

Storbygge har inletts i Högsby

I augusti nästa år ska de stå klara – Migrationsverkets nya lokaler i centrala Högsby. I dagarna har markarbetena inletts för byggprojektet som är kostnadsberäknat till cirka 23 miljoner kronor.

Efter många turer blev det tidigt i höstas klart att kommunala bostadsbolaget Högsby Bostads AB ska uppföra nya kontorslokaler för Migrationsverket på tomten mellan Stor- gatan och Moréns backe.

– Allt har tagit sin tid, men nu är arbetena i gång och det är vi glada över, säger Lars Danlid (C), ordförande i Högsby Bostads AB.

Huvudentreprenör för bygget är NCC som i konkurrens med Peab och Skanska drog det längsta strået i anbudsupphandlingen. NCC:s bud uppgick till 16,25 miljoner.

Till detta kommer bland annat arkitektkostnader och anslutningsavgifter.Sedan några dagar tillbaka pågår markarbeten på platsen där den nya byggnaden ska uppföras.

Det är Markbyggen som har fått uppdraget att förbereda själva byggnationen som väntas komma i gång senare i vinter.

– Vi är här för att snygga till och jämna till på marken. Det lär inte ta så lång tid och så snart det är klart börjar arbetena med grunden, säger Andreas Gustafsson vid Markbyggen, en av dem som på måndagen var syssel- satta med att förbereda för byggnationen.

Migrationsverkets nya lokaler kommer att inrymmas i ett tvåvåningshus med källare.

En av huskropparna placeras utmed Storgatan medan den andra får fasaden mot Moréns backe.

Högsby Bostads AB:s byggprojekt är planerat att avslutas till sommaren och kommer nu att skapa flera arbetstillfällen inom byggsektorn.

Något som glädjer Lars Danlid i bostadsbolagets styrelse.

– För Högsbys del är det här ett stort projekt och för byggbranschen betyder det säkert en hel del med tanke på de jobb som bygget för med sig, säger han.