Visa endast rubriker

Stark kritik mot skolkampanj

– Skolledningen lyckades splittra kommunen. Nu ger de sig på barnen och föräldrarna och försöker splittra klasserna också.

Virserums samhällförening och Carl Samuelsson är, precis de borgerliga partierna i Virserum, kritiska till att den kommunala skolan i Virserum ska genomföra en marknadsföringskampanj två kvällar nästa vecka.
– Folket har gjort sitt val, säger Carl Samuelsson. I stort sett alla Virserumselever är anmälda till friskolan, dessutom högstadieelever från Mörlunda, Målilla, Järnforsen och kringliggande kommuner.
– Det är hög tid att ansvariga politiker tar sina tjänstemän i öronen, fortsätter han. Så här får det inte gå till.
Carl Samuelsson påpekar att barn- och utbildningsnämndens planer står fast när det gäller skolans framtid i Virserum.
– Alla vet att den kommunala skolan lägger ner högstadiet i Virserum. Det kan vi aldrig gå med på. Nu har vi kämpat i två år för en skola med högstadium och fått ett ja från Skolinspektionen. Då ska vi också ha en skola med högstadium.


Prolympias vd Martin Hytting ställer sig också undrande till delar av kommunens agerande eller brist på engagemang.
– Efter att Skolinspektionen sagt ja, skickade jag ett mejl till kommunen om att träffa dem och diskutera vår etablering.
– Men vi har fortfarande inte fått något svar. Det är litet märkligt och vi kör naturligtvis på ändå i vår planering. Men kommunens planeringsförutsättningar blir ju sämre.


Martin Hytting berättar att sju-åtta lärare, en vaktmästare, och en skolsköterska har hört av sig och vill börja jobba på friskolan.
– En del av dem jobbar på Centralskolan idag medan andra utflyttare som gärna vill flytta hem igen när vi etablerar oss.