Visa endast rubriker

Städdag på golfbanan

Många ideella krafter är grunden i Stjernfors golfklubbs verksamhet. Nyligen städades hela golfbanan och snart startar renoveringen av klubbhuset.