Visa endast rubriker

Socialchefen förnekar att män skulle diskrimineras


Jan Bolin, socialchef i Kalmar kommun, tillbakavisar bestämt att mammor skulle ha fördelar i utredningar som familjerättssekreterarna gör inför vårdnadstvister.

– Dessutom är det fel att påstå att tingsrätterna skulle ligga i händerna på familjerätternas utredare. Tingsrätten gör självständiga bedömningar.

Jan Bolin anser att Minpappa.nu drar förhastade slutsatser efter att ha räknat domar i vårdnadstvister.

– Det går inte att dra några slutsatser med en så enkel undersökning till grund. För att göra det krävs en rejäl djuplodning, en doktorsavhandling kanske.

Bara en av de sju anställda på familjerätten är män. Hur ser du på det?


– Visst vore det bra om vi hade lika många män som kvinnor, men våra medarbetare är så professionella att det inte spelar någon roll. Utredarna jobbar två och två och i möjligaste mån försöker vi få med den manlige utredaren i de här fallen.

Hur är det med utbildningen hos utredarna?


– Alla är socionomer och har adekvat utbildning. Utredningarna är mycket noggranna och utgångspunkten är alltid det som är bäst för barnen.