Visa endast rubriker

Smed trogen gäst vid kulturveckan

Under den pågående kulturveckan i Lanhagen med Högsby hembygdsförening är smeden Rune Karlberg, Ålem en trogen gäst.

Han är på plats dagligen i Smedjan, som också är hembygdsförenings samlingslokal.
– Jag gick som lärling i Långemåla hos Albin Persson i Långemåla och utbildade mig till smed. Denna yrkesgrupp behövs inte i särskilt stor utsträckning, varför jag i stället började jobba som svetsare. För den skull har jag aldrig lagt de gamla smeduppgifterna helt åt sidan, berättar Rune Karlberg, som numerrsa är pensionär.
Under många år bodde han tillsammans med sin fru Ulla-Britt Karlberg i Högsby och tycker därför att det är speciellt roligt att vara med under kulturveckan.
– Jag har en smedja i Sinnerbo, där jag gör lite mer kvalificerade jobb, vilket det är omöjligt att hinna med i Lanhagen vid kulturveckan. Häromåret kom det en stor grupp tyskar till min smedja i Sinnerbo och de lärde sig en del och tyckte framför allt att det var oerhört roligt, berättar Rune Karlberg.
Kulturveckan avslutas under helgen. I dag, lördag, kommer bilder från Högsby att visas och dessutom ska flera hantverkare vara på plats i stugorna, varpå söndagens final bjuder på en ekumenisk gudstjänst.