Visa endast rubriker

Skrothandlare fick sex månaders fängelse

Skrothandlaren från Hultsfreds kommun, som aldrig har deklarerat för att han inte begripit sig på det, dömdes på tisdagen till sex månaders fängelse.

Han fälldes för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Samtidigt beslutade tingsrätten att meddela honom näringsförbud under en tid av tre år.
Under åren 2002-2007 hade han intäkter på försäljning av skrot runt om i landet på nära 2,3 miljoner kronor.
Vid rättegången, vid tingsstället i Oskarshamn för någon vecka sedan, hävdade han att han på ett år kanske tjänade mellan 40 000 och 50 000 kronor. Det skrot han sålde köpte han in av företag och privatpersoner på kredit och sedan betalade han dem så snart han själv sålt vidare.
I domen konstaterar tingsrätten att han inte velat uppge namnen på de personer eller företag som han köpt av. Detta har tingsrätten också tagit hänsyn till i sina domskäl.
”Genom sitt sätt att bedriva rörelsen har han inte bara själv gjort sig skyldig till brott utan även medverkat till andras brottsliga gärningar. Brottsligheten har således till huvudsaklig del varit oseriös”, heter det tingsrättens dom.