Visa endast rubriker

Skolmaten ska blibättre och billigare

Kommunstyrelsen i Ljusnarsberg har beslutat att kostproduktionen ska omorganiseras. Kommunchefen Tommy Larserö har dessutom fått i uppdrag att utreda om Kyrkbacksskolan ska få eget tillagningskök.