Visa endast rubriker

Skolkritik bemöts av kommunen

Skolinspektionen har tidigare riktat kritik mot kommunen beträffande lärarbehörighet. Detta är inget bekymmer, däremot finns svårigheten få lärare med rätt ämnestillhörighet.