Visa endast rubriker

Sjuksköterskor kräver 3 000 mer i månaden

I en skrivelse till Högsby kommun kräver elva sjuksköterskor att samtliga sjuksköterskor ska få höjd lön med 3 000 kronor i månaden.

Av skrivelsen framgår att de samliga har minst en treårig akademisk utbildning och de har en månadslön på cirka 25 000 kronor. Arbetsuppgifterna är krävande och en sjuksköterska kan ansvara från 16 till 24 vårdtagare på olika boende och till detta kommer 50-talet patienter inom hemsjukvården.
I de många arbetsuppgifterna ingår sittningar med omvårdnadspersonal, kontakter med anhöriga och läkare samt att alltid kunna nås på telefon. I sammanhanget får man inte heller glömma bort de patienter, som vårdas i hemmet. Bland dess kan det finnas flera palliativa patienter, alltså personer, som vårdas i livets slutskede.
I beräkningarna får man inte heller glömma bort akuta patienter, där uppdragen kommer från vårdcentralen. För att allt detta ska fungera måste sjuksköterskorna delegera till omvårdnadspersonalen, som i en del fall är outbildad, men sjuksköterskorna står bakom med sin legitimation.
En ensam sjuksköterska har åtskilligt att ta ställning till, då det kan hända väldigt mycket, alltifrån att en patient fått lågt blodsocker till att hemtjänsten hittat någon äldre människa, som har avlidit hemma i sin bostad.
För transporterna finns fyra bilar, vilket är för få och ibland innebär det att en sjuksköterska måste vänta på att få en bil. Sjuksköterskorna tog för två år sedan över all hemsjukvård från landstinget, vilket innebar helt nya och krävande arbetsuppgifter, som inte gav något lönepåslag.