Visa endast rubriker

Sex miljoner till Bergslagsbanan

Drygt sex miljoner kronor utöver de redan anslagna, ska under tre år satsas på Bergslagsbanan. De nya miljonerna ska användas till utredningar samt kommunikations- och informationsarbete kring banan.