Visa endast rubriker

Samarbete bra för kommunerna

Faller alla bitarna på plats och mycket talar för att så blir fallet kommer det vid årsskiftet att inledas ett tekniskt samarbete mellan grannkommunerna Högsby och Hultsfred.

Kommunstyrelserna i båda kommunerna är positiva till förslaget, men inga avgörande beslut är tagna. Nu håller förbundschef Harold Nilsson, Norberg i Norra Västmanlands Teknikförbund, som bäst på att undersöka förutsättningarna för en samverkan. I höstas var företrädare för Högsby och Hultsfred på besök i Norberg och fick där se hur väl samarbetet över kommungränserna fungerade där i tekniska frågorna.
– Jag har i 35 år varit förvaltningschef och har även haft vd-uppdrag i flera år. Nu har jag startat eget företag och ett av uppdragen är att utreda möjligheterna till samverkan mellan Högsby och Hultsfred, säger Harold Nilsson.
Under torsdagen träffade han personal och tjänstemän inom den tekniska sidan, företrädare för Högsby Bostads AB samt facket, medan turen kommer till Hultsfred idag, fredag.
– Nu blir det bråda tider och jag ska till den 19 oktober ta fram ett förslag, som ska behandlas i kommunstyrelserna. Fördelarna med en samverkan är flera, då man kan höja spetskompetensen och göra samordningsvinster på chefssidan. Även administrativt kan det ge förtjänster och kanske ännu mer då det handlar om remissvar till olika instanser. Vid en samverkan kan de båda kommunerna lämna gemensamma remissvar i stället för var sitt.
På minussidan förklarar Harold Nilsson att avstånd alltid kostar pengar och menar att även krävs en balansgång att centraliseringen inte ska bli för påtaglig.
– Det är lämpligt att göra förändringar vid det stundande årsskiftet då en ny mandatperiod inleds. Naturligtvis kommer jag att stämma av ytterligare framöver i de båda kommunerna innan förslaget kommer att presenteras, påpekar Harold Nilsson.
Ordförande Marie Bjerkhaug i Kommunal Sektion 11 var med och fick information om den tekniska samverkan.
– Fördelarna är flera och det kan bli lättare att rekrytera chefer. Sedan är det en del annat, som kanske är lite sämre, men vi ställer oss i varje fall inte avvisande, säger hon.