Visa endast rubriker

Rockarkivet kan få miljönstöd

Kultur- och fritidschefen Christina Brandt föreslår att kommunen ger ett bidrag på 1,8 miljoner till rockarkivet för att trygga verksamheten de kommande åren.

Enligt beslutsförslaget till politikerna skulle rockarkivet få 600 000 kronor årligen i tre år för att i lugn och ro kunna utvecklas ännu mera. Sedan arkivet flyttades från Stockholm till Hultsfred 2003 har samlingen vuxit till att omfatta över en kvarts miljon objekt och 48 000 fonogram. Brandt understryker också rockarkivets arbetsmarknadspolitiska betydelse.

– Arkivet samarbetar med arbetsförmedlingen och fyller en viktig funktion, förklarar hon. Drygt 70 långtidsarbetslösa har de senare åren slussats ut i arbetslivet via rockarkivet.Tillsammans med kultur- och fritidskontoret, ha rockarkivets föreståndare Stefan Ölvebring tagit fram en handlingsplan för hur arkivet bättre ska kunna marknadsföras mot länets skolor och allmänhet.

Målsättningen är att presentera samlingarna som ett intressant kulturhistoriskt besöksmål.

– I dag är det endast kommunens elever i årskurs sju som har avtalat årligt studiebesök, berättar Christina Brandt. Trots att det är många av dagens unga som inte har sett en lp-skiva eller ep.

I marknadsföringsplanen ingår också att sätta en reklamskylt vid Rock City och att ta fram en reklamfilm som ska spridas via olika sociala medier, till exempel Youtube.

– På sikt ska det även skapas en broschyr som marknadsför arkivets temakvällar med till exempel föreläsningar och musikkvällar.

Kommunstyrelsens ar-betsutskott hade uppe ansökan på sitt bord under tisdagens sammanträde. Men inga beslut fattades då politikerna vill ha mera kött på benen angående de framtida utvecklingsplanerna.